Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website reeds-online.eu (hierna de Website genoemd) en beschrijven uw rechten en plichten. Door op deze Website te browsen, te bezoeken of erop aan te kopen, stemt u daarmee in dat deze algemene voorwaarden voor u bindend zijn. Als u niet instemt met deze Algemene voorwaarden, mag u deze Website en/of een van de diensten (hierna de Diensten genoemd) en/of de op deze Website geplaatste aanbieden voor het aankopen van producten (goederen) niet gebruiken.

In de context van deze Website betekenen de voornaamwoorden „wij“, „onze“ en „ons“ reeds-online.eu (hierna ook REEDS VBA), en de voornaamwoorden „u“ en „uw“ wijzen op u, een klant of een gebruiker van deze Website.

Samen met uw bestelling vormen deze algemene voorwaarden een volledige overeenkomst tussen u en ons voor de levering van producten die op deze Website zijn geplaatst. Andere voorwaarden, ook de niet vermelde voorwaarden, zijn niet van toepassing. Een dergelijke overeenkomst kan alleen worden gewijzigd na onze schriftelijke toestemming (inclusief via e-mail) om deze te wijzigen.

REEDS VBA behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen als gevolg, onder andere redenen, frequente wijzigingen in internettechnologieën en/of toepasselijke wetgeving. Daarom dient u deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd op dergelijke wijzigingen te controleren.

Internetmeldingen

Wanneer U reeds-online.eu bezoekt of ons e-mails stuurt, communiceert U elektronisch met ons.

U stemt ermee in om elektronische meldingen van ons te ontvangen. We zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van meldingen op deze Website. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen en andere meldingen die wij U elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten daarvan dat dergelijke meldingen schriftelijk moeten zijn, en U erkent dat dergelijke elektronische communicatie materieel is en voldoende voor de erkenning ervan als schriftelijke kennisgeving.

De aard van de internetmeldingen betekent dat uw communicatie onderhevig kan zijn aan gegevenscorruptie, onderschepping en vertragingen.

De Website reeds-online.eu kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. REEDS VBA en elke andere persoon die betrokken is bij het beheer van deze Website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de lijst met producten en de op deze Website beschrevene prijzen en in de inhoud van deze Website.

REEDS VBA is niet verantwoordelijk voor enige schadelijke vertrouwelijkheid die U op deze Website of de inhoud ervan kunt leggen. Het gebruik van deze Website is gebaseerd op het „as is“-principe, geheel op eigen risico.

Gebruik van de Website en diensten door kinderen en/of minderjarigen

De diensten zijn beschikbaar voor gebruik door, onder andere gebruikers, kinderen en/of minderjarigen, indien deze laatste voldoende rechtsbevoegdheid hebben om de diensten te gebruiken zonder toezicht van ouders of een wettelijke voogd. Indien u zich namens kinderen en/of minderjarigen als een ouder of een wettelijke voogd aanmeldt, bent u volledig verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die in de webbrowser op Ow computer worden opgeslagen. Elke webserver (inclusief deze) kan:

  1. een of meerdere cookies in uw browser opslaan;
  2. Uw browser aanvragen om deze gegevens terug naar de webserver te sturen; of
  3. Uw browser aanvragen om cookies te sturen die in uw browser zijn opgeslagen door een andere site binnen hetzelfde domein op internet.

Deze Website kan cookies in uw webbrowser opslaan om de service voor U te verbeteren tijdens volgende bezoeken aan deze Website.

Door gebruik te maken van cookies kunnen websites informatie volgen over het gebruik van de site door bezoekers en gepersonaliseerde inhoud aanbieden. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd zodat deze de gebruiker op de hoogte te stellen van de ontvangst van cookies, waardoor U ze kunt accepteren of weigeren. U kunt ook de cookies controleren die in uw webbrowser zijn opgeslagen en alles verwijderen wat U niet nodig heeft.

Als u het gebruik van cookies in uw webbrowser uitschakelt of bepaalde cookies van deze Website of de gerelateerde websites verwijdert of weigert, zult U mogelijk geen toegang tot alle inhoud en objecten op deze Website hebben.

Veiligheid

Een beveiligde server wordt gebruikt wanneer u uw persoonlijke gegevens registreert bij het plaatsen van uw bestelling. Secure Sockets Layer (SSL) versleutelt de informatie die U via deze Website verzendt. REEDS VBA biedt geen enkele garantie met betrekking tot de sterkte of effectiviteit van deze versleuteling aan, en REEDS VBA is verantwoordelijk voor geen gebeurtenissen die als gevolg van onbevoegde toegang tot de door U verstrekte informatie optreden.

Beschrijving van producten (goederen)

REEDS VBA doet er alles aan om de producten op deze Website zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. REEDS VBA garandeert echter niet dat de productbeschrijvingen of andere inhoud op deze Website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn.

Alle verklaringen, garanties of overeenkomsten met betrekking tot een product, waarnaar op deze Website wordt verwezen, worden beheerst, geregeld door en gedefinieerd in de toepasselijke overeenkomst die het maken van dergelijke verklaringen, garanties of overeenkomsten regelt.

Het bestellen van producten (goederen)

U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de Website van REEDS VBA in te vullen.

Wanneer U een bestelling bij ons plaatst, wordt er ervan uitgegaan dat U een aanbod heeft gedaan om door U geselecteerde producten (goederen) aan te kopen op de grondslag van deze algemene voorwaarden.

We zullen U de nummer van uw bestelling via e-mail verstrekken nadat wij uw aanbod om de producten (goederen) aan te kopen hebben ontvangen.

We zullen U op de hoogte stellen wanneer wij uw bestelling verwerken, door U een bevestiging van uw bestelling en een factuur via e-mail te sturen. We kunnen uw aanbod alleen accepteren na het succesvol doorlopen van onze interne verificatieprocedures voor het voorkomen van creditcard- of betalingsfraude.

We behouden ons een absolute recht voor om service te weigeren, accounts te annuleren, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren. Als wij om welke reden dan ook uw bestelling niet kunnen verwerken of accepteren nadat we uw betaling hebben ontvangen, nemen we via e-mail of telefoon contact met u op om het probleem met u op te lossen.

Betalingsmethoden

Wij accepteren betalingen met Master/Visa-kaarten.

De betaling wordt allen verwerkt nadat we alle benodigde informatie hebben ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De verwerking van betalingen voor de bestellingen, die in het weekend of op de in de respectieve rechtsgebieden geldige feestdagen zijn geplaatst, begint op de volgende werkdag.

Navigation

Mijn wagen

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Geweldig om je hier te zien !

Er wordt een wachtwoord naar uw e-mailadres gestuurd.

Heb je al een account?

Quickview

Close

Categories