Privacy

Algemeen

Wij, REEDS VBA, zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw vertrouwelijkheid. Deze kennisgeving bevat basisinformatie over REEDS VBA en hoe alle persoonsgegevens, die u ons ter beschikking stellen, worden verwerkt. Lees het volledige vertrouwelijkheidsbeleid en het cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens en uw rechten met betrekking tot uw gegevens gebruiken. Lees onze Regels en voorwaarden en de Leverings- en Teruggavesecties voor andere informatie over onze diensten.

Als u meer informatie wilt verkrijgen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via sales@reeds-online.eu.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De beheerder/operator die uw persoonsgegevens verwerkt:

REEDS VBA 03038, Oekraïne, Kyiv, PROTASIV YAR STRAAT, gebouw 2, LET. D, kantoor 3

De beheerder verzamelt de gegevens voor duidelijk bepaalde en legitieme doeleinden, verwerkt deze in overeenstemming met de wet en gebruikt deze niet voor verdere verwerking die met deze doeleinden onverenigbaar is. De gegevens worden alleen in een adequate, noodzakelijke en definitieve hoeveelheid verzameld in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De beheerder verwerkt geen bijzondere gegevenscategorieën. De beheerder doet er alles aan om de gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden en neemt daartoe zijn toevlucht tot organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen op hoog niveau. De beheerder draagt de gegevens over aan geen onbevoegde derden.

Voor vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, evenals het gebruik van de aan de verwerking van deze gegevens verbondene rechten, kunt u contact opnemen via de volgende communicatiekanalen: sales@reeds-online.eu

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u bladert door reeds.organic of koopt erop, verzamelen we de volgende informatie. Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en sommige cookies die op uw apparaat zijn ingesteld. Wanneer u door de Site bladert, verzamelen we bovendien informatie over individuele webpagina’s of producten door die u bladert, welke websites of zoektermen u hebben doorgestuurd naar de Site en de informatie over interactie met deze.

We verzamelen informatie over apparaten met behulp van cookies-technologieën. Cookies zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatiecode bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies naar http://www.allaboutcookies.org. Logbestanden volgen acties die op de Site plaatsvinden en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, links naar pagina’s/bronpagina’s en datum-/tijdsmarken. Webbakens, tags en pixels zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de Site bladert.

Met uw toestemming kunnen de gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, waaronder profilerings- en analytische doeleinden. In geval van toestemming kunnen de gegevens worden verwerkt door REEDS VBA.

Uw gegevens worden ook verwerkt ten einde van het leveren van diensten van REEDS VBA.

Daarnaast kunnen uw gegevens ook worden verwerkt zodat de inhoud van de Website relevant voor uw interesses is, bots en frauduleuze acties worden opgespoord, evenals voor statistische metingen en het verbeteren van de diensten die REEDS VBA u levert.

In geen geval zullen we persoonsgegevens delen of deze verkopen aan derden, behalve zoals bepaald in dit beleid.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden alleen gebruikt om in een juiste manier op de Site in te loggen.

De gegevens die op het moment van aankoop zijn verzameld, worden alleen gebruikt voor het doel van de transactie, namelijk om de bestelde goederen en de levering ervan in rekening te brengen. Om deze reden kunnen uw gegevens worden overgedragen aan een bedrijf, dat betalingstransacties ondersteunt, om uw creditcard of rekening te debiteren. Dit bedrijf zal deze gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken. Het verstrekken van bovenstaande gegevens is verplicht als u een aankoop wilt doen.

De automatisch verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor:

  • het analyseren van gebruikersgedrag op onze Website,
  • het verzamelen van demografische gegevens over onze gebruikers,
  • het verbeteren van de inhoud van onze Website.

In geval van een inspectie door een toezichthoudende instantie voor de bescherming van persoonsgegevens, kunnen uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan deze instantie worden verstrekt.

In geval van overtreding van onze Regels en voorwaarden, overtreding van de wet of indien vereist door de wet, kunnen wij uw gegevens aan de rechtbanken verstrekken (binnen de grenzen en op basis van de toepasselijke wetgeving).

Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of ermee instemt deze te ontvangen, gebruiken wij uw gegevens om deze naar u te verzenden. Tijdens de registratie wordt u gevraagd of u een dergelijke nieuwsbrief wilt ontvangen.

Het wijzigen van klantgegevens

Na het inloggen en het selecteren van de Gegevens-sectie, kunt u uw persoonlijke gegevens, die tijdens de registratie zijn verzameld en die zijn gebruikt om in te loggen en een nieuwsbrief te verzenden, wijzigen of verwijderen. De gegevens, die voor het aankopen worden gebruikt, kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd omdat die een onderdeel is van een factuur of een rekening. Automatisch verzamelde gegevens kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd.

Periode voor het bewaren van persoonsgegevens

De gegevens worden voor de bovengenoemde doeleinden verwerkt totdat u uw toestemming voor dergelijke verwerking intrekt.

In het kader van de verstrekking van diensten door REEDS VBA, zullen uw gegevens worden verwerkt gedurende de periode waarin deze diensten worden verstrekt, en in gerechtvaardigde gevallen na het einde van hun verstrekking, maar alleen indien toegestaan of vereist in het licht van de toepasselijke wetgeving, voor bijvoorbeeld voor het verwerken voor statistische doeleinden. In dit geval zullen de gegevens alleen worden verwerkt voor de tijd die nodig is om de relevante doelstellingen te bereiken.

Om de relevantie van de inhoud van de Website van REEDS VBA voor uw interesses te verbeteren, om bots en frauduleuze acties op te sporen, evenals om statistische metingen en serviceverbeteringen mogelijk te maken, worden uw gegevens verwerkt totdat u klaar bent met het gebruiken van de Website van REEDS VBA.

Het bewaren van persoonsgegevens

Gebruikersgegevens worden in een geanonimiseerde vorm bewaard en worden aan derden niet doorgegeven, behalve zoals bepaald in dit beleid.

Gronden voor de verwerking van persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder: de Wet van Oekraïne „Over de bescherming van persoonsgegevens“ nr. 2297-VI van 01.06.2010, de Wet van Oekraïne „Over e-commerce“ nr. 675-VIII van 03.09.2015 en de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27.04.2016 (AVG). De grondslag voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden is uw vrijwillige toestemming voor het verwerken van de gegevens, waaronder profilering (artikel 6, lid 1a van de AVG). Met betrekking tot het gebruik van de website van REEDS VBA, worden uw gegevens verwerkt op de grondslag van art. 6, lid 1b van de AVG.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

In verband met het verwerken van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • het recht op toegang tot eigene gegevens;
  • het recht om de gegevens te verwijderen (in bepaalde situaties);
  • het recht om een klacht bij de toezichthoudende instantie voor de bescherming van persoonsgegevens in te dienen;
  • het recht om het verwerken van de gegevens te beperken.

Voor zover uw gegevens worden verwerkt op de grondslag van toestemming of als onderdeel van de verstrekte dienst (de gegevens die nodig zijn om de dienst te verstrekken), kunt u daarnaast gebruik maken van de volgende rechten:

  • het recht om toestemming in te trekken in het gebied waarin zij op deze grondslag worden verwerkt. Het intrekken van een toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking, die is gemaakt op de grondslag van de toestemming voor de intrekking ervan.

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, biedt Reeds de volgende communicatiekanalen:

  • Schrijfvorm;
  • E-mail.

REEDS VBA maakt gebruik van cookies en andere technologieën

REEDS VBA rapporteert over het gebruik van cookies (tekstbestanden) en andere technologieën op de Website van REEDS VBA boor de opname van informatie over de door de gebruiker bezochte pagina’s en zijn activiteiten.

Wijziging van het vertrouwelijkheidsbeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het vertrouwelijkheidsbeleid die van kracht worden na voorafgaande kennisgeving van deze wijzigingen.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft over het vertrouwelijkheidsbeleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de contactpagina.

Navigation

Mijn wagen

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Geweldig om je hier te zien !

Er wordt een wachtwoord naar uw e-mailadres gestuurd.

Heb je al een account?

Quickview

Close

Categories